Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

+387 (0)49 490 281 Bulevar Mira 34, 76101 Brčko Distrikt BiH

Search Our Site

Hirurgija potiče od grčke riječi cheirourgia i u prevodu znači ruka i rad i osnovni zadatak joj, bez obzira na uslove u kojima se nalazi povrijeđeni ili oboljeli pacijent, da se pruži adekvatna pomoć.  Dijagnostika i liječenje se izvode u okruženju koje omogućava kvalitetno izvođenje a može se podijeliti prema pristupu liječenja u četiri grupe:

 • reparacija rana
 • ekstirpacija oboljelih dijelova ili cijelih tkiva i organa
 • rekonstruktivna hirurgija i
 • fiziološka hirurgija

Da bi bio uspješan, za hirurga je neophodno da ima široko medicinsko obrazovanje, kao i da poznaje savremenu tehniku i tehnologiju. Sve veći obim znanja, razvoj brojnih operativnih tehnika i cjelokupan razvoj hirurgije zahtjeva da se hirurzi sve više specijalizuju tako da dolazi do razvoja novih hirurških disciplina.

U okviru hirurgije izdvojile su se brojne grane kao što su:

 • opšta hirurgija
 • vaskularna hirurgija
 • torakalna hirurgija
 • kardijalna hirurgija
 • endokrinološka hirurgija
 • dječja hirurgija
 • traumatologija
 • neurohirurgija
 • maksiofacijalna hirurgija
 • oralna hirurgija
 • očna hirurgija
 • abdominalna hirurgija
 • plastična i rekonstruktivna hirurgija
 • grudna hirurgija
 • urologija

Cilj hirurgije jeste da medicinsko osoblje uz požrtvovan rad pruži najbolje liječenje pacijentu a princip po kom funkcioniše jeste da se pacijentu nikada ne smije nauditi.

KONTAKT

Dr Pajić Medical
Radno vrijeme:
7:30 do 15:30
Bulevar Mira 34
76101 Brčko Distrikt BiH
DIJAGNOSTIKA +387 (0)49 490 281
LABORATORIJA +387 (0)49 490 283