Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

+387 (0)49 490 281 Bulevar Mira 34, 76101 Brčko Distrikt BiH

Search Our Site

Interna medicina predstavlja granu kliničke medicine koju praktikuju specijalisti kompetentni da dijagnostifikuju, liječe i rehabilituju pacijente sa bolestima unutrašnjeg organskog sistema.  Specijalisti interne medicine se bave opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe.

Zadatak ljekara specijaliste interne medicine jeste da omogući pacijentu kompletan uvid u njihovo zdravstveno stanje kao i da obrazuje i usmjeri pacijenta kako bi modifikovao svoj način života. Tokom specijalizacije od 5 godina, specijalist opšte interne medicine mora ovladati mnogobrojnim kompetencijama kao što su: teoretsko i praktično znanje sa područja interne medicine kako bi mogao samostalno opskrbiti većinu bolesnika sa akutnim i hroničnim bolestima unutrašnjih organa te mora savladati metode prevencije i rehabilitacije bolesti unutrašnjih organa.

Osnovni zadaci specijaliste interne medicine su:

  • pregled bolesnika (uzimanje statusa i anamneze), postavljanje radne, diferencijalne i konačne dijagnoze i liječenje bolesnika
  • poznavanje kliničke anatomije, patofiziologije, fiziologije, biohemije i stanične biologije, imunologije, mikrobiologije, farmakologije i patologije
  • poznavanje vještina i postupaka koji su nužni za dijagnostifikovanje i liječenje internističkih bolesti
  • planiranje i analiziranje laboratorijskih pretraga
  • analiziranje rezultata pretraga koje su dobijene primjenom različitih metoda oslikavanja
  • prepoznavanje i liječenje hitnih stanja u internoj medicini
  • procjena kvaliteta života pacijenta kao i poznavanje postupaka liječenja u bolnici
  • usavršavanje i upoznavanje sa stručnim novostima iz opšte interne medicine

KONTAKT

Dr Pajić Medical
Radno vrijeme:
7:30 do 15:30
Bulevar Mira 34
76101 Brčko Distrikt BiH
DIJAGNOSTIKA +387 (0)49 490 281
LABORATORIJA +387 (0)49 490 283