Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

+387 (0)49 490 281 Bulevar Mira 34, 76101 Brčko Distrikt BiH

Search Our Site

Zlatni standard za dijagnostiku COVID-19, oboljenja koje izaziva novi korona virus, je PCR test –reakcija lančane polimeraze (engl. Polymerase chain reaction – PCR). PCR test spada u metode molekularne dijagnostike kojima se detektuje specifični diogenoma SARS-CoV-2.

 PCR u realnom vremenu, RT-PCR (Real Time PCR) omogućava praćenje procesa umnožavanja dijelova virusnog genom u realnom vremenu, odnosno tokom reakcije.

Mnogekompanijesurazviletestove za molekularnudijagnostiku COVID-19, zasnovanenadetekcijivirusnoggenoma u brisunazofarinksa I ždrijela. Ovikoraciće se moždamijenjatirazvojemnovihtehnologija, sadasutipičnisledećikoraci:

  1. UzimanjeuzorkanazofaringsaI orofarinksapomoćubrisa  koji se odmahsmjesti u epruvetusaodgovarajućomvirusnomtransportnompodlogom.
  2. Ukoliko je uzorakuzet van laboratorije, pakuje se premavažećimpropisima  za transport infektivnogmaterijala, čuva I transportujenatemperaturifrižidera (4-8⁰C). Uzorak mora bitidostavljen u laboratorijuunutar 72h oduzimanja.
  3. Laboratorijskiradnicispecijalnomtehnikomvršeekstrakciju/izolacijuvirusne RNK.
  4. Sledećikorak je spajanjeizolovane RNK saspecijalnimreagensima-prajmerima I probama I njihovoaobrada u PCR aparatu. Tu prolazenekolikokontrolisanihciklusazagrijavanja I hlađenja, pričemu se virusna RNK prevodi u DNK a ona se daljeumnožava u milionekopija. Kada se specifične probe vežu za DNK, produkuje se specijaln tip svjetlosti koji aparatregistruje I ukazuje da je test pozitivan.

Putovanje u inostranstvo

PCR test je potreban za ulaz u većinudržava.Pacijenti  koji se testirajuzbogpotrebeputovanja u inostranstvosudužniprovjeritizvaničneinformacije o ulaskuiboravku u državi u kojuputuju (najboljena web straniciambasadedržave u kojuputuju).

Antigen testna COVID-19

Antigen test detektujespecifičneproteinevirusa. Mi koristimoautomatskifluorescentniimunoesejiznazofaringealnogbrisa. Rezultatisudostupni u roku od 1-2h. Veoma je pogodan za brzudijagnostikuosobasavelikomkoličinomvirusa (neposrednoprijepojavesimptoma I 5 dana nakonpojavesimptoma), te se njihovomizolacijomsprečavaširenjevirusau zajednici.Antigen  test je nižeosjetljivostinego PCR, te je kodosobasasimptomima a negativnim antigen testompotrebnouraditi PCR. Ovaj test se ne preporučujekodosoba bez simptoma.

Serološki test na COVID-19

Serološkitestovi koji detektujuspecifičnaantitijela za SARS CoV-2  postajupozitivniteknakon 7-10 dana, pa I višesedmicaodpojavesimptoma. Serološkitestovidetektujuodgovorimunološkogsistemanainfekciju, a ne virus. Nekada je potrebno da prođe I višesedmicaodpočetkainfekcije da bi nivoantitijeladostigaopragdetekcije za sadadostupneserološketestove.

Rezultate testiranjatreba da tumačestručnalica. Pojavaidinamikaantitijelazaviseodbrojnihfaktorakaoštosu: imuni status oboljelog, infektivnadozavirusa, vrijemeprotekloodinfekcijeitd. Ovitestovisuposebnoznačajni za praćenjeoporavkaoboljelog, retrospektivnopostavljanjedijagnoze COVID-19 iispitivanjekolektivnogimuniteta. U tusvrhuodbolesnika se uzimajuparniuzorciseruma (u akutnojirekonvalescentnojfazi), te se analiziraju IgM i IgG klaseimunoglobulinaipratidinamikatitraantitijela.

Još nije tačno utvrđeno koliko dugo se održavaju antitijela nakon infekcije. Nije poznato ni da li pružaju zaštitni imunitet protiv ponovne infekcije SARS-CoV-2, te se ne mogu koristiti kao osnov za prestanak poštovanja mjera zaštite sebe i drugih ( fizičkadistanca I nošenje maske na preporučen način…).

 

PCR test

Antigen test

Serološki test(antitijela u krvi)

Kako se uzima uzorak…

Nazofaringealni I orofaringealni bris

Nazofaringealni bris

krv

Koliko dugo se čekaju rezultati…

24-48h

1- 2 h

2h

Je li potreban još neki test…..

Visokoosjetljiv i visokospecifičan ukoliko je uzorak uzet u pravo vrijeme i na pravi način, pravilno transportovan i obrađen.

Nešto niže osjetljivosti nego PCR

Nekada je potreban drugi uzorak nakon određenogvremena.

Štanampokazuje...

Dijagnostikujeaktivnuinfekciju

Dijagnostikujeaktivnuinfekciju. Zbogbrzinedobijanjarezultataveomapogodan, naročitokada je količinavirusavelika: neposrednoprijepojavesimptomaiprvih 5 dana od pojavesimptoma

Pokazuje da li ste u prošlostiimaliinfekciju SARS-CoV-2

Šta NE može...

Pokazati da li steranijeimali COVID-19

Niže je osjetljivosti od PCR, pa je nekadapotrebnouraditi PCR kodosobasanegativnim  antigentestom, a prisutnimsimptomima COVID-19

Potvrditi da imateilinemate COVID-19 u momentutestiranja

KONTAKT

Dr Pajić Medical
Radno vrijeme:
7:30 do 15:30
Bulevar Mira 34
76101 Brčko Distrikt BiH
DIJAGNOSTIKA +387 (0)49 490 281
LABORATORIJA +387 (0)49 490 283